VLMA pirmininkė

Loreta Sakavičiūtė

mob. tel +370 (687) 94030, el. p. loteta.sakaviciute@lrmuitine.lt

 VLMA finansininkė

Adelė Giedraitė

darbo tel. (846) 390035, el. p. adele.giedraite@lrmuitine.lt 

 VLMA valdybos nariai:

Edita Urbonė

Valda Eringienė

Birutė Uselienė

Jolanta Locaitienė

Sandra Kisielūtė

Ramunė Rovbutienė

 Revizijos komisijos nariai:

Alma Kunigelytė

Neringa Antanaitienė

Reda Jasaitė