APIE VAKARŲ LIETUVOS MUITININKŲ ASOCIACIJĄ

 

          Idėja suburti bendradarbius kartu leisti laisvalaikį, propaguoti geriausias muitinės veiklos tradicijas diegiant profesines etikos normas, keliant profesionalumą ir muitininko profesijos prestižą, skatinti muitinės pareigūnų ir visuomenės tarpusavio supratimą, plėtoti esamas ir kurti naujas muitinės tradicijas, pagal galimybes teikti labdarą ir kitokią pagalbą vaikų namams bei našlaičiams, kilo Klaipėdos teritorinės muitinės aktyvistams. 2006 m. kovo 14 d. steigiamajame susirinkime grupė aktyvistų nutarė įkurti Vakarų Lietuvos muitininkų asociaciją (VLMA). Susirinkime išrinkta asociacijos valdyba ir pirmininkas. Pirmąja asociacijos pirmininke išrinkta Loreta Sakavičiūtė. Tų pačių metų birželio 2 d. gautas Teisingumo ministro leidimas Lietuvos vardą naudoti asociacijos pavadinime, o liepos 17 d. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruota pirmoji muitininkų asociacija. Lapkritį VLMA nariai susitiko su Tarptautinės policijos asociacijos Klaipėdos policijos mokyklos poskyrio atstovais. Susitikimo metu pasidalinta patirtimi bei aptartos asociacijų bendradarbiavimo galimybės.
         Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos (VLMA) tikslas – vienyti esamus ir buvusius muitinės darbuotojus Vakarų Lietuvoje, propaguoti geriausias muitinės veiklos tradicijas bei skatinti muitinės pareigūnų ir visuomenės tarpusavio supratimą. VLMA veikla grįsta principu: niekas kitas negali kurti tradicijų, vienas kito palaikymo ir supratimo, kaip tik mes patys.
        Jeigu sudomino asociacijos veikla ir norėtumėte prisijungti prie mūsų, Jums tereikia pateikti rašytinį prašymą valdybos vardu adresu S. Nėries g. 4, Klaipėda, asociacijos pirmininkui. Asociacijos nario stojamasis mokestis – 8.70 eurų, metinis nario mokestis – 20 eurų. Jei kilo klausimų, pastabų ir pasiūlymų rašykite info@vlma.lt
        Šiuo metu VLMA vienija 35 narius, kurie aktyviai siekia paįvairinti kasdienybę ir plėtoti asociacijos veiklą.